Co jste nevěděli o nejodvážnějších bojovnících?

CNC Native
ve spolupráci s

Neochvějný

Nic ho nezastaví. V srdci je oddaný svému pánu nebo samotnému císaři. Když dojde na tvrdý souboj, položí za něj život.

První samurajové bojovali za císaře již v 9. století. Tehdy byli lučištníky na koni. Své pověstné meče ovládali stejně dobře jako luk a šíp.

Kolem roku 1600
žilo v Japonsku
300 000 samurajů.

Zdroj: Michael von Essen,
The Shogun’s Soldiers

K obávaným bojovníkům patřili už ti nejmenší. V umění boje se trénovali chlapci od 10 let. Armáda samurajů se dělila na jednotky podle výzbroje a účelu.

3 klíčové
úkoly válečníka
— bojovat
s nepřáteli
svého pána

— bojovat proti banditům a chránit prosté obyvatele

— stát po boku
svého pána

Trnitá cesta válečníka

Samuraj se držel hodnot válečníka, z kterých vznikl slavný kodex bušidó. Podle něj musel být za všech okolností:

Čestný
Dodržovat slovo a jednat správně i v nejtěžších chvílích.
Loajální
Být věrný svému pánu a hodnotám samurajů.
Spravedlivý
Chovat se a bojovat čestně.
Odvážný
Nezaleknout se nebezpečí a bojovat za své hodnoty.

Odkaz
bušidó
žije dál

Japonci jsou dodnes proslulí oddaností svému pánu, tedy zaměstnavateli. Jejich výsadou je uctivost a zdvořilost.

Věrný
až za hrob

I když byl samuraj zkušený válečník, ne vždy vyvázl z boje živý. Největší ostudou pro něj bylo upadnout do zajetí. Odvážný bojovník si raději zachoval hrdost a spáchal seppuku. Smrtí získal svou čest zpátky.

Věděli jste, že…

tato forma rituální sebevraždy se v Evropě označuje jako harakiri? V Japonsku ale považují termín za vulgární.

Bojovník se nejprve umyl, oblékl se do bílého roucha, složil báseň na rozloučenou a poté si mečem rozpáral břicho. V něm podle samurajů sídlí duch válečníka.

Příběh bezbřehé statečnosti

Do historie se jako symbol oběti a věrnosti zapsal příběh 47 róninů. Jejich pán napadl dvorského úředníka, a proto musel spáchat seppuku. Rozhořčení samurajové úředníka zabili, a tím si vysloužili stejný osud jako jejich pán. Společně spáchali seppuku a stali se legendou samurajských dějin.

Udatnými bojovníky nebyli jen muži. V čem vynikaly ženské bojovnice? Čtěte dál.

Kruté
bojovnice

Drobné, a přitom stejně tvrdé jako muži. Pohyby mají ostré jako břitva. Roztomilé tváře se mění v krvežíznivý pohled.

Samurajka se starala o děti a domácnost – jako každá žena. Vedle toho ale plnila ještě jeden důležitý úkol!

Čím se lišila
samurajka
od obyčejné ženy?
Cvičila své syny v boji.
Bránila domov před nepřáteli.

Když manžel odcestoval do bitvy, musela si samurajka s nebezpečnými útočníky poradit sama. Údajně byla při obraně svých dětí obzvlášť krutá. Mistrně ovládala zbraň zvanou naginata. Podobala se kopí či halapartně se zahnutou čepelí.

V čem je
„ženská“ zbraň
tak nebezpečná?
— Udržuje protivníka v dostatečné vzdálenosti.

— Připravuje muže o jeho tělesnou převahu.

— Zaručuje ženám lepší rovnováhu v boji.

Zkušeným válečnicím se říkalo onna bugejša. Díky dokonalé práci se zbraní mohly stát a umírat po boku mužů.

1 ze 3

ostatků z bitvy u Senbon Macubaru (1580)
patřily ženám.

Zdroj: Military History

Muže odzbrojily zbraní
i krásou

Drobnou postavu zdobilo kimono a slunce se odráželo od porcelánové tváře. Půvab bojovnic samuraje vábil. Jak ale přišlo na boj, mezi mužem a ženou neexistoval rozdíl. Z některých bojovnic se staly skutečné legendy.

Těhotná
v krvelačném
boji

Jednou z předchůdkyň samurajek byla císařovna Džingú. Po smrti svého manžela nastoupila na trůn a vedla několik bitev. Starý příběh praví, že bojovala i během těhotenství. Do bitvy vyrazila s podvázaným břichem.

Tip

Neuvěřitelný příběh jedné ze samurajek odkrývá seriál Šōgun. Sledujte ho na Disney+.

Neohrožená
velitelka

Tomoe Gozen byla postrachem všech samurajů. Když se roku 1184 utkala s 2 000 nepřáteli, stálo jí 300 věrných po boku. Z předem prohrané bitvy vyvázlo živých jen 5 bojovníků. Tomoe Gozen byla jednou z nich.

Ženy byly nejen dobré válečnice, ale také manželky. Čím byly samurajské vztahy zvláštní? Čtěte dál.

Milostné
vztahy

Vzít si za ženu dceru nepřítele. To byl tah zkušených stratégů. Promyšlené kroky se neobešly bez intrik.

Manželstvím posílil samuraj aliance s důležitými rodinami. Láska proto šla na druhou kolej. Když vhodnou ženu našel, hned se s ní oženil.

Co měla na starosti manželka samuraje?
výchovu
a vzdělání
dětí
péči o své i manželovy rodiče
správu
financí
a majetku
péči
o výzbroj
a koně

Ženy samurajů byly inteligentní a vzdělané. Měly velký vliv na věci veřejné. Angažovaly se v politice, i když to měly oficiálně zakázané.

Dokud vás
faleš nerozdělí

Ne každé manželství skončilo růžově. Manželé se rozváděli třeba proto, že žena neporodila syna. Ta zase mohla žádat o rozvod, když s ní manžel zacházel špatně nebo ji zradil. Poslední slovo však měl samurajův pán.

Věděli jste, že...

si samurajové užívali
s gejšami? Ty jim po večerech zpívaly, tancovaly a dopřávaly milostné služby.

Budete platit hotově,
nebo láskou?

Když nešlo o moc, tak o peníze. Samuraj často udržoval milenecký vztah s bohatou konkubínou. Přestože se nemohla stát jeho oficiální manželkou, partnerství se oběma vyplatilo.

Zlepšila společenské postavení sobě i svým budoucím dětem.
Co získala
vztahem konkubína?
Rodina konkubíny zaplatila samurajovy dluhy.
Co získal
vztahem samuraj?

Šípem trefí černou
v terči, srdce ženy
získá verši

Samuraj byl muž protipólů – tvrdý bojovník i opravdový romantik. Ovládal čajový obřad i práci s květinami. Vynikal ve sdílení svých citů. Pravidelně psal haiku. V krátkých básních s přesně vymezenými pravidly popisoval své nejniternější pocity.

Zamilujte si

seriál Šōgun. Nahlédněte do spletitých vztahů samurajů na Disney+.

Co se dělo, když něhu
vystřídal krutý boj?
Čtěte dál.

Legendární

Muž proti muži. Každý dokonale vycvičený. Utkali se v tvrdém boji s jasnými pravidly. 

3 nezbytné
dovednostI válečníka
— bezchybná
jízda na koni

— přesná lukostřelba

— dokonale zvládnutý šerm

Bít, či nebít?

Samuraj protivníky stejného postavení neprovokoval. Zakládal si na čestném boji. Nepříteli dal možnost bránit se.

… ale stačila drobnost a samuraj tasil meč

Pokud někdo z nižší sociální vrstvy bojovníka urazil, samuraj ho mohl na místě zabít.

Nejostřejší
meče
v dějinách

Zbraně symbolizovaly samurajovo postavení. Vyráběly se z oceli a kuli je mistři svého řemesla. Díky precizní práci vznikaly nejkvalitnější zbraně všech dob.

Katana

Posvátný meč s čepelí dlouhou 60 cm byl základní výzbrojí samuraje.

Wakizashi

O polovinu kratší meč než katana se využíval k boji na blízko. Kdo vlastnil oba meče, byl úplným samurajem.

Kanabo

Těžký palcát
s ostny lámal
meče protivníků.

Kopí Jari

 Bylo užitečné
v bitvě proti
jízdním bojovníkům.

Luk Jumi

Smrtící a přesná
zbraň vyšších
i nižších samurajů.

Výstřední
návyky

Samurajové nosili meče ve zdobených pochvách. Ukládali je nezvykle ostřím nahoru. Bránili se zbraní, štít nepoužívali. Vnímali ho jako projev slabosti.

Sledujte samurajské souboje z pohodlí domova
Nezapomenutelné samurajské boje přináší seriál Šōgun, který právě vychází na Disney+. Poznejte barvité charaktery legendárních válečníků během zuřící občanské války.

Chcete se ponořit
do mýtického světa samurajů?

ANO, CHCI ZNÁT CELÝ PŘÍBĚH